EPOMAX-MT

Trokomponentna, epoksidna masa za podlivanje visoke čvrstoće

Tehnički list
0422/2

OPIS - PRIMENA

Trokomponentna, neskupljajuća, epoksidna masa za podlivanje visoke čvrstoće.Sastoji se iz dvokomponentne epoksidne smole bez rastvarača i posebno odabrane granulacije kvarcnog peska. Obezbeđuje visoku početnu i finalnu čvrstoću, odlično vezivanje za čelik i beton, kao i visoku otpornost na udar i vibracije. Koristi se kao masa za postavljanje ankera, izradu postolja za mašine, izradu nosećih elemenata mostova i potpornih elemenata, itd. Može se koristiti kao masa za zalivanje pri reparaciji oštećenih betonskih elemenata.

BOJA

Svetlo siva.

POTROŠNJA

Oko 1,9 kg za popunjavanje zapremine od 1 l.

PAKOVANJE

25 kg (A+B+C).