DUROPRIMER-RL

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača

Tehnički list
0402/2

OPIS - PRIMENA

Dvokomponentni, bezbojni, epoksidni prajmer bez rastvarača sa jako niskim sadržajem isparivih organskih jedinjenja. U saglasnosti je sa LEED zahtevima za sadržaj isparivih organskih jedinjenja (VOC). Koristi se kao prajmer za epoksidne podne sisteme, za priremu epoksidnih podnih maltera sa dodatkom kvarcnog peska i za zaptivanje cementnih površina (npr. industrijske hale, skladišta itd.).
Klasifikovan je kao SR-B2,0-AR0,5-IR4, prema EN 13813.

BOJA

Providna.

POTROŠNJA

200-300 g/m².

PAKOVANJE

10 kg (A+B).