DUROPRIMER-PSF

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača

Tehnički list
0402/2

OPIS - PRIMENA

Dvokomponetni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer na površinama na koje se potom nanose epoksidni podni sistemi, takođe  kao vezivo za pripremu epoksidnih maltera sa dodatkom kvarca.
Klasifikovan je kao SR-B2,0-AR0,5-IR4, prema EN 13813.

BOJA

Žućkasta.

POTROŠNJA

200-300 g/m².

PAKOVANJE

10 kg (A+B).