DUROPRIMER-PRO

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača

Tehnički list
0402/2

OPIS - PRIMENA

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer za pripremu cementnih površina koje će se potom prekrivati DUROFLOOR proizvodima. Ukoliko se doda kvarcni pesak, može se koristiti kao epoksidni malter ili kao materijal za popravku pukotina.
Klasifikovan je kao SR-B2,0-AR0,5-IR4, prema EN 13813.

BOJA

Beličasta.

POTROŠNJA

250-400 g/m².

PAKOVANJE

10 kg (A+B).