DUROPRIMER

2-komponentni epoksidni prajmer

Tehnički list
0402/2

OPIS - PRIMENA

2-komponentni bezbojni epoksidni prajmer sa rastvaračima. Koristi se na podlogama koje pokrivamo DUROFLOOR sistemom.
Klasifikovan je kao SR-B2,0, prema EN 13813.

BOJA

Providna.

POTROŠNJA

200-300 g/m².

PAKOVANJE

9 kg (A+B), 3 kg (A+B).