DUROCRET-PENETRATE

Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije

Tehnički list
0310/1

OPIS - PRIMENA

Reparaturni, vodonepropusni malter na cementoj bazi, bez korodirajućeg efekta. Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, koristi se za popravke betona, izradu holkera itd. Takođe pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, temelja, otvora, rezervoara za vodu, kanalizacionih tankova, itd.
Klasifikovan je kao malter za popravke betona CC R2, prema EN 1504-3.

BOJA

Siva.

POTROŠNJA

Oko 17 kg/m²/cm.
Holkeri: 1,9-2,7 kg/m.

PAKOVANJE

25 kg.