BEVETOL-SPL

Superplastifikator betona, tip G

Tehnički list
0111/1

OPIS - PRIMENA

Superplastifikator sa efektom usporavanja očvršćavanja betona (ASTM C-494, tip A, D i G). Kad se dodaje u gotov beton, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kad se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količinu vode (smanjenje odnosa v/c) i tako pojačava snagu. Sertifikovan sa CE oznakom kao usporivač vezivanja betona – visoki reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2: T11.1 i T11.2, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.

BOJA

Tamno braon.

POTROŠNJA

Superplastifikacija (Tip G): 0,6-0,8 kg na 100 kg cementa. U manjim dozama deluje kao plastifikator.

PAKOVANJE

1000 kg, 250 kg, 20 kg, 5 kg.