AQUAMAT-ADMIX

Hidroizolacioni aditiv za beton sa efektom kristalizacije

Tehnički opis
0317/1

OPIS - PRIMENA

Hidroizolacioni aditiv za beton u praškastom obliku koji se dodaje tokom pripreme betona i formira nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Poboljšava vodonepropusnost i ne utiče na paropropusnost betona. Ostaje trajno aktivan i podjednako je efikasan i pri pozitivnom i pri negativnom hidrostatičkom pritisku. Pogodan je za hidroizolaciju temelja, podruma, rezervoara itd. Klasifikovan je kao aditiv za vodonepropusnost betona sa oznakom CE prema EN 934-2:T9.
Certification
Veoma niske emisije VOC

BOJA

Siva

POTROŠNJA

0,8-1,0 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

20 kg.