ADIUM 150

Nova generacija super plastifikatora za montažne betonske elemente

Tehnički list
0128/1

OPIS - PRIMENA

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 30%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (samokompaktiranje betona), bez ikakvog dodavanja vode. Idealan za montažne betonske elemente. Sertifikovan sa CE oznakom kao visoki reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2: T3.1 i T3.2, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.

BOJA

Braon.

POTROŠNJA

0,2-0,5 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 220 kg, 20 kg, 5 kg.