ADIUM 132

Superplastifikator nove generacije za beton za duže održavanje konzistencije

Tehnički opis
0128/1 ADIUM 132

OPIS - PRIMENA

Tečni aditiv na bazi polikarboksilata koji deluje kao superplastifikator betona prema ELOT EN 934-2:T11.1 i T11.2. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 25%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značajno poboljšava njegovu obradivost (samougrađujući beton), bez dodavanja vode. Idealan je za dugotrajne transporte gotovog betona kada se zahteva održavanje konzistencije i obradivosti.
Certification
CE oznaka prema usklađenim evropskim standardima (EN)

BOJA

Tamno braon.

POTROŠNJA

0,40-1,40 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 220 kg.