ADIUM 132

Nova generacija superplastifikatora za beton za duže održanje konzistencije

Tehnički opis
0128/1

OPIS - PRIMENA

ADIUM 132 je tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 25%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost, bez ikakvog dodavanja vode. ADIUM 132 je potrebno dodavati za pripremubetona visokih čvrstoća, izloženih betona, betona za pumpanje, itd. Pogodan je za svetipove betonskih elemenata kao što su temelji,podrumi, rezervoari vode, tuneli, kanali,postrojenja za otpadne vode, bazene zaplivanje, itd.Idealan je za dugotrajne transporte gotovogbetona kada se zahteva održavanje konzistencije (slump-a) i ugradivosti za najmanje dva sata. Sertifikovan sa CE oznakom kao visoki reduktor vode – superplastifikator betona namenjen za dugo održanje konzinstencije betona u toplim vremenskim uslovima, a prema standardu EN 934-2: T11.1 i T11.2, sertifikat br.: 0906-CPD-02412009.

BOJA

Svetlo braon.

POTROŠNJA

0,35-0,80 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 220 kg, 20 kg.