ADIUM 130

Nova generacija superplastifikatora za beton koji se isporučuje na udaljene lokacije

Tehnički list
0128/1

OPIS - PRIMENA

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 20%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (samokompaktiranje betona), bez ikakvog dodavanja vode. Sertifikovan sa CE oznakom kao usporivač vezivanja betona – visoki reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2: T11.1 i T11.2, sertifikat br. 0906-CPD- 02412009.

BOJA

Svetlo braon.

POTROŠNJA

0,35-0,70 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 220 kg, 20 kg.