ADIUM 110

Nova generacija superplastifikatora betona širokog obima

Tehnički list
0128/1

OPIS - PRIMENA

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 20%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (fluidnost betona), bez ikakvog dodavanja vode. Sertifikovan sa CE oznakom kao visoki reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2:T3.1 i T3.2, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.

BOJA

Blago žuta.

POTROŠNJA

0,6-1,4 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 220 kg, 20 kg.