ADINOL-RAPID

Ubrzivač vezivanja betona široke upotrebe – sredstvo protiv smrzavanja

Tehnički opis
0124/1

OPIS - PRIMENA

Ubrzivač vezivanja betona široke upotrebe - sredstvo protiv smrzavanja (ELOT EN 934-2:T6). Skraćuje vreme vezivanja betona (ubrzava vezivanje) u slučajevima kada se zahteva brzina u radu. Omogućava sigurno betoniranje pri niskim temperaturama.
Certification
CE oznaka prema usklađenim evropskim standardima (EN)

BOJA

Svetlo žuta.

POTROŠNJA

1,0-2,0 kg na 100 kg cementa, u zavisnosti od željenog vremena vezivanja.

PAKOVANJE

1400 kg, 320 kg, 20 kg, 5 kg.