ACCELERATOR-5000

Ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500

Tehnički opis
0226/1

OPIS - PRIMENA

ACCELERATOR 5000 je specijalni ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500 koji omogućava njegovo nanošenje pri niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe, sprečava pojavu mehurića kada se ISOFLEX-PU 500 nanosi u debljim slojevima. Takođe, povećava tiksotropnost i mehaničku čvrstoću materijala ISOFLEX-PU 500 i omogućava da bude postavljen u uslovima niske vlažnosti.

POTROŠNJA

6% težinski materijala ISOFLEX-PU 500.

PAKOVANJE

1 kg.