ACCELERATOR 5000

Ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500

Tehnički opis
0226/1

OPIS - PRIMENA

ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500 koji omogućava njegovo nanošenje pri niskim temperaturama. Takođe, sprečava pojavu mehurića kada se ISOFLEX-PU 500 nanosi u debljim slojevima.

BOJA

Providna/Bledo žuta.

POTROŠNJA

6% težinski materijala ISOFLEX-PU 500.

PAKOVANJE

1 kg.
 
Phones Notice Image