Poliurea, napredni sistemi hidroizolacionih i zaštitnih premaza

Tehnologija premaza na bazi poliuree predstavlja superiorni sistem u odnosu na tradicionalne hidroizolacione i zaštitne sisteme premaza. Izuzetna svojstva poliuree rezultiraju brzim završetkom posla i trenutnim vraćanjem u rad, a istovremeno je i pogodna za širok spektar primena, posebno u veoma zahtevnim uslovima.

Tehnologija premaza na bazi poliuree počela je 1980-ih i postaje izuzetno popularna u poslednje vreme. To je membrana koja se nanosi vrućim sprejom zasnovana na reakciji komponente izocijanata i amino ili amino-poliol smole, u slučaju čiste i hibridne poliuree. Izocijanat može biti aromatičnog ili alifatičnog sastava. Kombinacija dve komponente se odvija pod visokim pritiskom i visokom temperaturom. Ova reakcija je brza, završava se u roku od nekoliko sekundi, što zahteva da profesionalni aplikatori za primenu koriste specijalizovanu opremu za mešanje i nanošenje.

Koje su prednosti premaza od poliuree?

Sa daljim razvojem u građevinskoj industriji, upotreba poliuree je zabeležila brzi rast u poslednjih nekoliko godina. Jedan od razloga zbog kojih popularnost poliurea premaza raste je širok spektar pozitivnih karakteristika koje pokazuju. Fizička, mehanička i hemijska svojstva proizvoda čine ga idealnim za specijalne primene i zahtevne građevinske zahteve kao što su minimiziranje vremena završetka projekta, maksimiziranje efikasnosti i korišćenje materijala sa niskim sadržajem VOC-a. ISOMAT je razvio više membrana na bazi poliuree, 100% čistih i hibridnih, kako bi pokrio sve moguće zahteve za svaki projekat. Glavne prednosti naših poliurea premaza mogu se sumirati na sledeći način:

ULTRA BRZO OČVRŠĆAVAJUĆA

Povratak u rad dolazi mnogo brže od tradicionalnih premaza. Vreme očvršćavanja se postiže u roku od nekoliko sekundi, omogućavajući pešački saobraćaj nakon nekoliko minuta i korišćenje objekta za manje od jednog dana, značajno smanjujući vreme zastoja. Tačnije, vrlo je važno da napomenemo da ISOMAT-PUA 1240, hibridna poliurea, nudi vreme očvršćavanja od 15 sekundi, dok ISOMAT-PUA 2230, čista poliurea, nudi impresivno brzo vreme očvršćavanja od 5 sekundi! Štaviše, brzo očvršćavanje čini poliureu idealnom za vertikalne i zakrivljene površine. Složene arhitektonske strukture i detalji mogu se premazati u gotovo bilo kojoj željenoj debljini, bez savijanja.

IZUZETNA HEMIJSKA OTPORNOST I MEHANIČKA SVOJSTVA

Kada potpuno očvrsne, poliurea se pretvara u monolitnu, bešavnu membranu sa visokom otpornošću čak i na teška mehanička ili hemijska opterećenja. Štaviše, ove membrane su paropropusne, sprečavajući nakupljanje vlage. Poliurea pruža impresivnu hemijsku otpornost i izuzetna mehanička svojstva kao što su izduživanje, zatezna čvrstoća, čvrstoća na kidanje, otpornost na abraziju i sposobnost premošćavanja pukotina. ISOMAT-PUA 2230 nudi izuzetne vrednosti svih navedenih tehničkih karakteristika i idealno je rešenje kao zaštitni podni premaz.

NAPREDNA HIDROIZOLACIONA SVOJSTVA

Jedna od glavnih oblasti primene poliuree je hidroizolacija krovova, terasa, mostova, tunela, rezervoara, bazena, itd. Poliurea pruža izuzetne hidroizolacione performanse, uz izuzetnu mehaničku čvrstoću i hemijsku otpornost, odnosno glavni kriterijum za širok spektar projekata. ISOMAT-PUA 1360 kombinuje i visoku elastičnost, izuzetnu zateznu čvrstoću, sposobnost premošćavanja pukotina i odlična svojstva hidroizolacije, što ga čini vrhunskim izborom za primenu u hidroizolaciji.

JEDNOSTAVNA PRIMENA I SAVRŠENA ADHEZIJA

Naše poliuree se mogu brzo naneti specijalnom dvokomponentnom mašinom za raspršivanje pod visokim pritiskom i visokom temperaturom na različite podloge (beton, metal, drvo, itd.) čak i pri visokoj vlažnosti i ekstremnim temperaturama. Relativna vlažnost ili zaostala vlaga imaju mali ili nikakav uticaj na adheziju ili performanse premaza jer je poliurea hidrolitički stabilna. Pored toga, za detaljne aplikacije nije potrebno ojačanje vlaknima.

DUG RADNI VEK

Zahvaljujući termičkoj stabilnosti poliuree na temperaturne varijacije, vremenske varijacije teško utiču na performanse premaza ili svojstva adhezije. Završna površina poliuree se lako čisti i zbog svoje hemijske otpornosti može izdržati većinu procesa čišćenja u industrijskim projektima. Nudeći visoku otpornost na starenje i habanje, ISOMAT poliuree mogu biti trajno rešenje za svaki projekat.

ŽIVOTNA SREDINA

Poliurea je bez rastvarača i sastoji se od formule 100% čvrstih materija bez VOC-a. Smanjenje rastvarača i emisija VOC-a je od suštinskog značaja za razvoj ekološki prihvatljivih sistema, dok trenutni propisi o zelenoj gradnji zahtevaju proizvode sa niskim sadržajem VOC-a. Naši proizvodi od poliuree ispunjavaju sve gore navedene zahteve i mogu se koristiti u projektima koji planiraju sertifikaciju.

Koje su oblasti primene poliuree?

Poliurea se koristi u bezbroj hidroizolacionih i zaštitnih aplikacija, posebno onih gde su visoka mehanička i hemijska otpornost, brz završetak radova i trenutni povratak u rad kritični faktori, npr. industrijski, stambeni i infrastrukturni projekti, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rezervoari za vodu, automobilska industrija, pa čak i balistička industrija.

Tačnije, poliurea se može koristiti za hidroizolaciju mostova, tunela, krovova, terasa, parking garaža, bazena, akvarijuma, rezervoara za vodu, rezervoara za biološki tretman otpadnih voda, cevovoda, temelja itd. Iz našeg asortimana proizvoda, ISOMAT PUA 1240 i ISOMAT PUA 1360, hibridne i čiste poliuree, najbolje se uklapaju kao hidroizolacioni premazi. Sa druge strane, ISOMAT PUA 2230, s obzirom na svoju visoku hemijsku i mehaničku otpornost, idealan je zaštitni sloj u industrijskim podovima, kontejnerima za gorivo, kamionskim prikolicama, kuhinjama i barovima, poljoprivredi i prehrambenim objektima.

Ono što je zaista interesantno je sposobnost poliuree da apsorbuje energiju. Istraživanja su pokazala da premazi od poliuree mogu povećati otpornost zidova na udarne talase nakon eksplozije. Većina povreda koje potiču od fragmenata oslobođenih tokom eksplozije mogu biti ograničene premazima od poliuree, koji deluju kao sekundarna struktura koja nosi opterećenje. Od najveće važnosti je prianjanje premaza na zid, kako se ne bi odlepio tokom eksplozije.

Što se tiče UV zračenja, treba istaći da je većina poliurea membrana aromatična, pa se stoga ne treba izlagati UV zračenju. U ovim slučajevima, kao završni sloj preporučuje se UV stabilan zaštitni premaz, kao što je TOPCOAT-PU 720 ili TOPCOAT-PAS 760.

Da li je konačno poliurea najisplativije rešenje za projekte?

Odabir premaza od poliuree je neka vrsta investicije za budućnost, jednokratni trošak. Troškove nabavke poliuree ne treba porediti sa drugim hidroizolacionim premazima, jer nijedan od njih se ne može porediti sa poliureom, jer nijedan drugi premaz ne može kombinovati mehanička, fizička i hemijska svojstva poliuree. Njegova pouzdanost, dug radni vek, niski troškovi održavanja i odlične mogućnosti ne samo da su protivteža početnim troškovima već i uzdižu poliureu u odnosu na druge hidroizolacione i zaštitne premaze. Pored toga, poliurea prevladava nad sintetičkim membranama (PVC, TPO, EPDM) obezbeđujući podjednako efikasna svojstva po nižoj ceni, bez šavova i spojeva. U svakom slučaju, uvek možete da se odlučite za hibridnu poliureu, kao što je ISOMAT PUA 1240, koja je isplativo rešenje, koje nudi izvanredne gore navedene karakteristike po konkurentnim cenama.

Zbog svih pomenutih razloga, ISOMAT je razvio niz poliurea membrana, 100% čistih i hibridnih, kako bi vam ponudio optimalno rešenje za svaki zahtevni projekat. Saznajte više o tehničkim podacima naših naprednih sistema poliurea hidroizolacionih i zaštitnih premaza, oblastima primene i uputstvima za upotrebu na www.isomat.rs.