Izjava o Poverljivosti i Zaštiti Ličnih Podataka

Ažuriranje obrađivanja ličnih podataka

Obaveštavamo vas da je za ISOMAT zaštita ličnih podataka svojih klijenata od najveće važnosti. U tom cilju, ISOMAT će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju i kako bi se osigurao da je obrada ličnih podataka uvek u skladu sa obavezama koje nametne pravni okvir same kompanije i trećih lica za obradu ličnih podataka u ime kompanije.

Šta je GDPR?

Uredba o opštoj zaštiti podataka (GDPR) 2016/679 je novi regulatorni okvir Evropske unije (EU) u oblasti koja se razmatra. Svrha zakona je uspostavljanje uslova za obradu ličnih podataka u cilju zaštite prava i sloboda fizičkih lica, a posebno prava na zaštitu ličnih podataka.

Kontrola podataka

Kompanija „ISOMAT SA“ pod brendom „ISOMAT“ sa sedištem u Agios Athanasios, PC 57011, e-mail: info@isomat.gr i tel: +302310576000, kao zakonski zastupnik, obaveštava vas da će u svrhu obavljanja svoje delatnosti sprovesti obradu ličnih podataka svojih korisnika u skladu sa važećim nacionalnim zakonom i Evropskom regulativom 2016/679 u cilju zaštite fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Uredba o zaštiti podataka o opštoj upotrebi, u daljem tekstu: kao „Uredba“), na snazi..

Za bilo koja dodatna pitanja vezana za obradu ličnih podataka, molimo vas da kontaktirate odeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i službenik za zaštitu podataka (ISO) od strane ISOMAT-a putem sledećih kontakt podataka:

email: info@isomat.gr

tel: +302310576000

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

Vaši lični podaci koji su nam dostavljeni, tj. Vaše puno ime, e-mail, telefonski broj, adresa su jedini podaci koji se obrađuju i samo kada postoji legitiman razlog za to.

Koji su legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka?

Legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka:

(a) poštovanje zakonske obaveze, kao što je regulatorno usaglašavanje u poreske svrhe;

(b) Vaša saglasnost data pod posebnim uslovima predviđena u zakonskom okviru kako bi se dobilo ažuriranje proizvoda, usluga, ponuda i sl. od strane ISOMAT-a ili trećih lica koja obrađuju lične podatke u skladu sa trenutnim okvirom;

IZJAVA

Davanjem vaše saglasnosti, odgovorno izjavljujete da ste stariji od 16 godina. Ako ste ispod 16 godina, možete pretraživati našu web stranicu samo uz učešće i odobrenje roditelja ili staratelja.

Kako i zašto koristimo vaše lične podatke?

Kreiranje naloga

Lični podaci se prikupljaju prilikom kreiranja naloga na Isomat.rs., web lokaciji kojom upravlja ISOMAT. Prilikom kreiranja naloga, možda će vam biti zatraženo više informacija, ali najmanji minimum za zaključivanje i izvršenje ugovora biće označeni kao obavezna polja.

Za kreiranje naloga potrebni su sledeći lični podaci: puno ime, e-mail adresa i korisničko ime/lozinka.

Korisnik ne sme da šalje ličnu lozinku trećim licima, niti da čuva podatke u digitalnom ili štampanom obliku kako bi sprečio bilo kakvu neovlašćenu upotrebu. Ako dođe do slučaja otkrivanja kodova trećem licu, korisnik je dužan da odmah obavestiti Isomat.gr.

U slučaju otkrivanja podataka, Isomat.gr je oslobođen odgovornosti ako nije prethodno obavešten o ilegalnoj upotrebi takvih podataka.

Slanje informativnih i promotivnih materijala/korporativnih vesti

Kada posetite našu web stranicu, Isomat.gr, imate mogućnost da popunite kontakt formu tako što ćete dostaviti svoju e-mail adresu kako biste se registrovali za naš bilten.

Podaci prikupljeni na našoj web stranici mogu biti korišćeni da vas kontaktiramo putem e-pošte u promotivne svrhe, da vas informišemo o proizvodima i ponudama koje mogu biti od interesa za vas pod uslovom da ste dali svoju saglasnost navedenim u zakonskom okviru.

  • Podnošenje CV-a

Na našoj web stranici postoji mogućnost podnošenja CV-a u određenoj formi, kao i u priloženoj datoteci. Prikupljeni podaci su demografski (puno ime, e-mail, datum rođenja itd.), obrazovanje i radno iskustvo.

Podaci prikupljeni sa našeg sajta koriste se za ostvarivanje kontakta sa vama i samo za pomenute svrhe procene vašeg potencijalnog zapošljavanja. Podnošenjem, pretpostavljamo da ste sami dostavili informacije.

Kome su podaci preneti?

ISOMAT prenosi lične podatke koje fizičke osobe pružaju trećim stranama koje pružaju usluge u određene svrhe.

U sklopu izvršenja naloga, neki od ovih podataka se prenose na pridružene kompanije. Stoga se oni prenose na transportna preduzeća za prevoz i isporuku robe. Transportna preduzeća mogu da vas kontaktiraju kako bi zatražili pojašnjenja i obavestili vas o isporuci vaših proizvoda.

Vreme skladištenja

Period skladištenja podataka se određuje na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma, po potrebi:

1) Kada se obrada zahteva kao obaveza prema odredbama važećeg pravnog okvira, vaši lični podaci će biti čuvani toliko dugo koliko zahtevaju odgovarajuće odredbe.

2) Kada se obrada obavlja na osnovu ugovora, vaši lični podaci će se čuvati duže ukoliko je potrebno za izvršenje ugovora i za uspostavljanje, vršenje i/ili odbranu zakonskih zahteva po ugovoru.

3) Za potrebe marketinga, vaši lični podaci se zadržavaju do povlačenja vaše saglasnosti. To možete uraditi u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti u periodu pre njenog oduzimanja.

4) Ukoliko želite da povučete vašu saglasnost, molimo Vas da se obratite odeljenju ličnih podataka ISOMAT-a putem sledećih kontakt adresa: e-mail: info@isomat.gr. U slučaju da želite kontaktirati službenika za zaštitu podataka (DPO): info@isomat.gr, tel: +302310576000. Takođe možete da se odjavite tako što ćete kliknuti na odgovarajuću vezu u našim e-mail komunikacijama.

Pravila o privatnosti

ISOMAT primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju obezbeđivanja obrade ličnih podataka i sprečavanja slučajnog gubitka ili uništenja, neovlašćenog i/ili nelegalnog pristupa, korišćenja, modifikacije ili objavljivanja istih. U svakom slučaju, način funkcionisanja interneta i činjenica da je pristupan svima ne možemo osigurati da neovlašćena treća lica nikada neće moći da prekrše važeće tehničke i organizacione mere tako što će dobiti pristup ličnim podacima i eventualno ih koristiti za neovlašćene i/ili nezakonite svrhe.

Koja su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?

Za svako fizičko lice čiji se podaci obrađuju ISOMAT uvažava sledeća prava:

Pravo pristupa

Imaćete pravo da budete obavešteni i da verifikujete legitimitet obrade. Dakle, imate pravo da pristupite prikupljenim podacima i dobijete dodatne informacije u vezi sa njihovom obradom.

Pravo na ispravljanje

Imaćete pravo da proučavate, ispravljate, ažurirate ili izmenite svoje lične podatke.

Pravo na brisanje („pravo da se zaboravi“)

Imaćete pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka dok ih obrađujemo uz vašu saglasnost ili u cilju zaštite naših legitimnih interesa. U svim ostalim slučajevima (npr. kada postoji ugovor, obaveza koja vas obavezuje za obradu ličnih podataka, javnog interesa), ovo pravo podleže posebnim ograničenjima ili prestaje da postoji, u zavisnosti od slučaja.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo da od kontrolora dobijete ograničenje obrade ako se primenjuje jedno od sledećih: (a) kada osporite tačnost ličnih podataka, za period koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka; (b) kada se suprotstavite brisanju ličnih podataka i zatražite ograničenje njihove upotrebe; (c) kada vaši lični podaci više nisu potrebni za obrade, ali su oni potrebni za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonskih zahteva; (d) kada se protivite obradi, a još niste potvrdili legitimne razloge, kontrolor vas prevazilazi.

Pravo na obradu predmeta

Imate pravo da u bilo kom trenutku prigovarate na obradu vaših ličnih podataka kada je, kako je gore opisano, neophodno da u svrhe legitimnih interesa koje tražimo kao kontrolu, kao i za obradu za direktni marketing i obuku potrošačkog profila.

Pravo na prenosivost podataka

Imaćete pravo da besplatno primate vaše lične podatke u formatu koji vam omogućava pristup, korišćenje i uređivanje uobičajenim metodama za uređivanje. Takođe ćete imati pravo da nas pitate, ako je to tehnički izvodljivo, da prenosite podatke direktno drugom kontroloru. Ovo pravo odnosi se na podatke koje ste nam dostavili i njegova obrada se vrši automatskim sredstvima na osnovu vaše saglasnosti ili izvršenja odgovarajućeg ugovora.

Pravo povlačenja saglasnosti

Konačno, ISOMAT daje odredbu da vas obavesti da ćete, ukoliko se obrada zasniva na saglasnosti, imati pravo da je povučete, bez prejudiciranja legitimnosti obrade zasnovane na saglasnosti pre nego što je povučete. Ukoliko želite da povučete vašu saglasnost, molimo Vas da se odjavite klikom na odgovarajuću vezu u našoj e-pošti ili posetite info@isomat.gr.

Za bilo koje dodatno pitanje vezano za obradu ličnih podataka, molimo vad da kontaktirate odeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i službenik za zaštitu podataka (ISO) od strane ISOMAT-a putem sledećih kontakt podataka:

email: info@isomat.gr.

tel: +302310576000

Pravo da se podnese žalba organu za zaštitu podataka o ličnosti (DPA)

Imate pravo da podnesete prigovor organu za zaštitu podataka o ličnosti (vvv.dpa.gr): Call Centar: +30 210 6475600, Fak: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr.