Od samog početka, ISOMAT je vođen vrednostima korporativne društvene odgovornosti i održivosti. Za ISOMAT, korporativna društvena odgovornsot je odskočna daska za kontinuirano samouanpređivanje, kao i kroz poboljšanje efikasnosti, kompanija može da ostvari korporativnu viziju poboljšanja kvaliteta života kako ljudskog kapitala tako i šireg društva.

Za nas ovde u ISOMAT-u, naši ljudi su naša ključna prednost u koju stalno investiramo i zahvaljujući kojoj se razvijamo. Primarna briga kompanije je očuvanje visokokvalifikovanog osoblja, obezbeđivanjem sigurnih i zdravih radnih uslova i nudeći stalnu obuku kroz tehničke ili edukativne seminare. Osim toga, naše osoblje primenjuje društveno odgovorne prakse u odnosima sa našim kupcima, razumevanjem njihovih stalno promenljivih potreba i pružanjem visokokvalitetnih usluga.

Što se tiče životne sredine, ISOMAT ima za cilj sprovođenje politike sa ciljem osiguranja održivog razvoja i zaštite prirodnog okruženja. Kompanija primenjuje Sistem Upravljanja zaštitom životne sredine, sertifikovan prema ISO 14001, u cilju smanjenja potrošnje raspoloživih prirodnih resursa, smanjenja zagađenja vazduha i uštede energije u proizvodnji svojih proizvoda. Recikliranje je takođe prioritet za menadžment i osoblje, promovisan u okviru glavne korporativne politike kompanije.

ISOMAT-ov doprinos takođe obuhvata oblast obrazovanja i kulture, učestvujući u istraživačkim programima koje organizuju univerziteti, dok u kontekstu jačanja oblasti stručnog usavršavanja omogućava univerzitetskim i stručnim školskim studentima posete objektima kompanije.

U ISOMAT-u, korporativna društvena odgovornost čini deo dinamičnog razvoja kompanije, u nastojanju da unapredimo ne samo kvalitet naših proizvoda i usluga, već i nivo doprinosa društvu. Vrednosti održivog razvoja i korporativne odgovornosti će uvek upravljati kompanijom u cilju poboljšanja života naših ljudi i životne sredine. Za ISOMAT, društvena odgovornost nije pasivni koncept, već put koji vodi ka boljoj i održivoj budućnosti.